Referenser

Vi arbetar med hög tillgänglighet och korta beslutsvägar allt utifrån våra kunders önskemål

Valand

Byggår: 2020-2021

Beställare: Bravida

Uppdrag: Projektering, bygghandling av lägenheter och kontor.

Slottsbergsskolan

Byggår: 2018-2019

Beställare: Knippla Ventilation och Aderby Rör

Uppdrag: Projektering, bygghandling av skola med gymnastik och storkök., komplett med fjärrvärme, ventilation, VAV, tappvatten och spillvatten.

Östra Backaskolan

Byggår: 2016-2017

Beställare: Knippla Ventilation och Assemblin

Uppdrag: Projektering, bygghandling av skola med gymnastik och storkök., komplett med bergvärme, ventilation, VAV, frikyla, tappvatten och spillvatten.

Tjänster

Trygghet i arbetsprocessen byggs genom närhet före under och efter slutförandet av projektet

Besiktningar

Vi utför mindre entreprenadbesiktningar och statusbesiktningar i alla skeden av byggprocessen.

Utredningar & kalkyler

Vi utformar kalkyler på beställning från entreprenörer och byggherrar, energiutredningar samt stöttar byggherren under upphandlingsprocessen.

Projektering

Vårt arbetsområde sträcker sig över hela byggsektorn, allt från storskaliga industriproduktioner till privata villalösningar. Vi arbetar från RAM-handling till färdig detaljprojektering.

Klimat och energianalys

Vi utför klimat- och energianalyser för att optimera kyl – och värmebehov för byggnaden för att åstadkomma en effektiv energianvändning.

Samarbetspartners