ORGANISATION

Källö VVS konsult grundades våren 2016 och består av ett tight team vars arbetsplats präglas av ett öppet och entusiastiskt arbetsklimat.

Tack vare engagerade medarbetare är vi hela tiden nyfikna på nya lösningar och har som målsättning att alltid ligga i framkant inom områdena VVS/miljö/energi och hållbar utveckling Trygghet i arbetsprocessen byggs genom närhet före under och efter slutförandet av projektet.

Vi arbetar med hög tillgänglighet och korta beslutsvägar allt utifrån våra kunders önskemål. Hos oss är ett personligt engagemang grunden för ett kärnfullt och effektivt samarbete. Vi ser positivt på möjligheten att bygga långsiktiga relationer och samarbeten där vi gemensamt utformar ett optimalt arbetssätt för just era behov.

Tjänster

Trygghet i arbetsprocessen byggs genom närhet före under och efter slutförandet av projektet

Besiktningar

Vi utför mindre entreprenadbesiktningar och statusbesiktningar i alla skeden av byggprocessen.

Utredningar & kalkyler

Vi utformar kalkyler på beställning från entreprenörer och byggherrar, energiutredningar samt stöttar byggherren under upphandlingsprocessen.

Projektering

Vårt arbetsområde sträcker sig över hela byggsektorn, allt från storskaliga industriproduktioner till privata villalösningar. Vi arbetar från RAM-handling till färdig detaljprojektering.

Klimat och energianalys

Vi utför klimat- och energianalyser för att optimera kyl – och värmebehov för byggnaden för att åstadkomma en effektiv energianvändning.