Referenser

Valand

Byggår: 2020-2021

Beställare: Bravida

Uppdrag: Projektering, bygghandling av lägenheter och kontor.

Slottsbergsskolan

Byggår: 2018-2019

Beställare: Knippla Ventilation och Aderby Rör

Uppdrag: Projektering, bygghandling av skola med gymnastik och storkök., komplett med fjärrvärme, ventilation, VAV, tappvatten och spillvatten.

Östra Backaskolan

Byggår: 2016-2017

Beställare: Knippla Ventilation och Assemblin

Uppdrag: Projektering, bygghandling av skola med gymnastik och storkök., komplett med bergvärme, ventilation, VAV, frikyla, tappvatten och spillvatten.

Plaza

Byggår: 2020-2021

Beställare: SW ventteknik

Uppdrag: Projektering, bygghandling av lägenheter, garage och butiker.

Havskatten

Byggår: 2017-2018

Beställare: Ventab och Assemblin

Uppdrag: Projektering, bygghandling av lägenheter komplett med ventilation, värme, tappvatten och spillvatten.

Radisson Blu

Byggår: 2018-2019

Beställare: Ventilationseffekt och Ullevi Rör

Uppdrag: Projektering, bygghandling av storkök, entré och butiker, komplett med ventilation, värme, tappvatten och spillvatten.

SKF E-Fabriken

Byggår: 2018-2019

Beställare: Ventab och SKF

Uppdrag: Projektering, bygghandling av produktionshall komplett med allmänventilation, processventilation och VS-system.

Espresso house

Byggår: 2017

Beställare: Knippla Ventilation och SwedVVS

Uppdrag: Projektering, bygghandling av café, komplett med ventilation, VAV, kyla, värme, tappvatten och spillvatten.

Polestar HQ

Byggår: 2018

Beställare: Knippla Ventilation och Hedens Rör

Uppdrag: Projektering, bygghandling av kontor och utställningshall, komplett med ventilation, VAV, kyla, värme, tappvatten och spillvatten.

Villa Klippfyr

Byggår: 2018-2019

Beställare: Lindholmens Bygg

Uppdrag: Färdigt förfrågningsunderlag av villa, projektering av bergvärme, ventilation, spillvattenpump, tappvatten, värme och kyla.